הצהרת אמונה של עברית לעמים

ארגון "עברית לעמים" בחסות סמינר ירושלים מופעל מטעם ועל ידי הקהילה היהודית משיחית בישראל. כחלק מהקהילה היהודית משיחית אנו מאמינים:

  • באלוהים אחד, בורא ונצחי, שבאחדותו קיימים אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים הרוח.
  • בישוע, בן האלוהים, מושלם באלוהותו ואדם בשר ודם במלואו.
  • ברוח הקודש הפועלת בחיינו, מביאה אותנו לידי חזרה בתשובה, מדריכה, מלמדת ומשנה אותנו.
  • בסמכות ובמיהמנות דבר אלוהים – התנ"ך והברית החדשה יחד.
  • בכך שהאדם, איש ואישה, נבראו בצלם אלוהים, אהובים ונקראו לאהוב אותו.
  • בכך שאדם וחווה לא צייתו לאלוהים וכך נכנס חטא לעולם והפריד אותנו מאלוהים.
  • שאלוהים סיפק כפרה באמצעות קורבנות ושישוע המשיח הוא הקורבן האחרון והמושלם ושבמותו כופר החטא במלואו.
  • בבחירת אלוהים בעם ישראל וקריאתו לו להיות עם סגולה ואור לגויים, ובכך שאלוהים ממשיך לקיים את שהבטיח לאבות האומה.
  • באחדות גוף המשיח, גויים ויהודים, שווים לפני אלוהים, שבאמונתם אינם מאבדים את זהותם.
  • בשיבת ישוע ומלכות האלוהים, בתחיית כל המתים למשפט בו הצדיקים יכנסו לנצח במלכות אלוהים והרשעים יאבדו.

עקרונות אמונה אלו מבוססים על עיקרי האמונה של הכנס הארצי ומשקפים גם את הצהרת האמונה של סמינר ירושלים.

חברי ההנהלה והצוות של סמינר ירושלים ועברית לעמים מקיימים אורח חיים בו באה לידי ביטוי אמונה זו, בתחומים שונים כמו: הימנעות מעישון, צריכת סמים, וצריכה מוגזמת של אלכוהול. הימנעות מקיום יחסים מחוץ לנישואים בין איש ואישה ואפס סובלנות לכל התנהגות מינית שאינה הולמת. הימנעות מרכילות והוצאת דיבה. בניית קשרים בריאים וקיום תקשורת בונה, מחזקת ונותנת חיים. והתחייבות לפעול לפי הדרכת אלוהים ולאפשר לו לפעול ולשנות את ליבנו וחיינו.

גלילה למעלה