about
a

הכשרת ישראלים משיחיים להוראת עברית מקראית
ולמעורבות במפעל תרגום כתבי הקודש העולמי

הצטרפו אלינו לחזון של שליחות ושירות בתחום תרגום התנ”ך, כישראלים דוברי עברית!

לימוד עברית מקראית ושיטות הוראה

עבודת-צוות עם מורים לעברית מקראית ומתרגמי תנ”ך במדינות מתפתחות

רכישת כלים לתרגום התנ”ך ישירות מעברית, או להכשרה לייעץ למתרגמי תנ”ך

כל זאת מנקודת המבט הייחודית של הישראלי ה”צבר”, שחי בארץ ישראל

אנשים רבים העוסקים בתרגום התנ”ך ברחבי העולם יודעים עברית באופן אפסי או קלוש בלבד.

בשנים האחרונות ישנה דרישה הולכת וגוברת ללימוד עברית מקראית, הן מצד אנשים והן מצד ארגונים.

אין ספק, כי משיחיים ישראלים “צברים” יוכלו לתרום למלאכת תרגום התנ”ך העולמית באופן ייחודי, שכן העברית המקראית היא במרחק צעד אחד מהעברית שהם משתמשים בה באופן יומיומי.
בחסד אלוהים, אנו עדים לכך שגוף המשיח בארץ גדל, ובעת הזו נראה שהוא הולך ומבשיל לשירות לא רק בארץ, אלא גם מחוצה לה.

על רקע זאת התגבש לאחרונה צוות קטן, המקושר למרכז למתרגמי המקרא (JCBT) ולתוכנית התלמידות “לך לך“, שהחל להתפלל ולפעול בכיוון של בניית תוכנית להכשרת ישראלים משיחיים בתחום העברית המקראית.

אנו מקווים ומתפללים שהחזון יכה שורש בלב הקהילות המשיחיות המקומיות בארץ, ושזו תהיה תרומתנו, מהבית החוצה, לאחינו באמונה במדינות שונות, ולהפצת הבשורה בעולם.

בשנה שעברה הושק לראשונה קורס הכשרה בסיסי המיועד לישראלים שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בעברית מקראית, במטרה לשרת מתרגמי תנ”ך ויועצי תרגום, בין אם לטווח קצר ובין אם לטווח ארוך. הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי טוב בעברית, שמכירים היטב את התנ”ך. לבוגרי הקורס תהיה אפשרות לנסוע למדינות באפריקה ואסיה ללמד ולסייע למתרגמי תנ”ך.

בינואר הקרוב ייפתח הקורס פעם נוספת. לפרטים נוספים ורישום:

קורס עברית לעמים 2020 (PDF)

טופס הרשמה (PDF)

טופס הרשמה (DOCX)

הקורס בחסות:

בשיתוף פעולה עם:;

קראו תרגום של הכתבה מ-Israel Today על הקורס שלנו. (כתבה זו פורסמה במקור באנגלית באתר Israel Today ב28 במאי 2019).