Course Application

פרטים אישיים

שליטה בעברית

האם את/ה דובר/ת עברית כשפת אם? *
האם את/ה בקיא/ה בעברית (דיבור, כתיבה וקריאה)? *
מה הרקע שלך בתחום הלשון העברית?

שליטה באנגלית

האם את/ה בקיא/ה באנגלית (דיבור, כתיבה וקריאה)? *

איך שמעת על "עברית לעמים"?

בחירת קורסים

רשימת קורסים *

השתייכות לקהילה משיחית

האם את/ה חבר/ה בקהילה משיחית?

*

פרטי כניסה מקוונת למערכת הקורסים

האם נרשמת בעבר כסטודנט לסמינר ירושלים?
אותיות לועזיות בלבד ללא רווחים ולא כתובת אימייל

*
*

ההרשמה מהווה אישור לכך:

  • שהשיעורים יוקלטו וייתכן כי ישמשו לקידום החזון והפעילויות של עברית לעמים וסמינר ירושלים.
  • שהחומר שישותף במהלך השיעורים על ידי עברית לעמים וסמינר ירושלים ישמש אותי בלבד ואני לא אעתיק, אצלם, אעביר או אמכור אותו לצד שלישי.

אנא היה/י בקשר עם מנהל עברית לעמים במידה ויש לך סייגים או נסיבות מיוחדות.

גלילה למעלה