נוהל ביטולים והחזרים:
עד שבוע לפני תחילת קורס ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר מלא.
החל משבוע לפני תחילת הקורס – החזר 75%.
החל מהמפגש השלישי בקורס – אין החזר.
**
מי ששילם עבור הקורס ולא השתתף בו יוכל להשתתף בקורס הבא מבלי לשלם בכפילות את הסכום שכבר שולם, על בסיס מקום פנוי.

עבור קורס הכשרת מורים
העומדים בהצלחה בכל דרישות הקורס, אשר ישתתפו במשלחת הוראה בחו"ל או ילמדו בהתנדבות בהיקף דומה בארץ במהלך השנה הראשונה לאחר סיום הקורס, יקבלו החזר בגובה 1,000 ש״ח מסכום ההשתתפות בקורס.

גלילה למעלה