SOH HE Intro

ברוכים הבאים

הרוב המוחלט של דבר אלוהים נכתב בעברית, וגם מה שלא נכתב בעברית נכתב בתוך התרבות הארצישראלית. איזו מתנה יש לנו, משיחיים דוברי עברית שצמחו בארץ הזו, איזו ברכה וזכות לגשת לדבר אלוהים בשפה המקורית, וגם אחרי אלפי שנים עדיין להבין את דברי דוד והנביאים. אך אנשים רבים העוסקים בתרגום התנ"ך ברחבי העולם יודעים עברית באופן אפסי או קלוש בלבד, ולכן תרגומים רבים מבוססים על תרגומים משפות אחרות ולא על המקור העברי. יתרה מזאת בשפות רבות בעולם התנ"ך עדיין לא מתורגם (למידע נוסף על תרגום הכתובים בעולם לחצו כאן).

בעזרת אלוהים אנחנו יכולים להיות חלק מהמענה לצורך הזה. המתנה שקיבלנו, ידיעת העברית, היא גם קריאה – לברך את העמים, לפתוח להם צוהר לדבר אלוהים בעברית ולאפשר להם להתחבר אליו באופן טבעי ובלתי אמצעי ככל האפשר. השאיפה שלנו היא לתמוך במיוחד במאמצי תרגום הכתובים ברחבי העולם ובלימוד העברית המקראית בכלל ולעזור לגוף המשיח להבין את ההקשר הארצישראלי של דבר אלוהים (קראו פה על החזון שלנו).

בקורסים השונים של עברית לעמים, התלמידים לומדים את שפת התנ"ך כשפה חיה, בדומה לשיטת האולפן – עברית בעברית. הם לומדים את השפה באופן טבעי, כמו שילדים רוכשים שפה, ומתחילים לתקשר בעברית של הכתובים עם המורים ועם חבריהם ללימודים. בזכות הקשר העמוק של המורים שלנו לשפה, לתרבות ולמחשבה העברית, התלמידים זוכים להכיר גם את ההקשר ההיסטורי, התרבותי והגיאוגרפי של העברית.

לרבים ממתרגמי התנ"ך אין אפשרות להגיע לארץ ישראל כדי ללמוד עברית בתוך ההקשר שלה ולכן המשלחות לחו"ל הן לב הפעילות שלנו. על ליבנו לצייד את המתרגמים והצוותים שתומכים בהם בחיבור העמוק ביותר לשפת התנ"ך, כך שהתרגום שהם מפיקים יהיה המדויק ביותר לעם שלהם.

כדי להכשיר את מי שעל ליבו לשרת בתחום, אנחנו מקיימים, החל מ-2018, קורס בסיסי להכשרת מורים לעברית מקראית מדי שנה. המשתתפים לומדים במשך שישה חודשים עברית מקראית מהיבטים שונים וגם רוכשים כלים, מיומנויות והתנסות בהוראת השפה בשיטה החיה. למידע נוסף על הקורס הקרוב לחצו כאן.

אנו מקווים ומתפללים שהחזון יכה שורש בלב הקהילות המשיחיות בארץ, ושזו תהיה תרומתנו, מהבית החוצה, לאחינו באמונה במדינות שונות, ולהפצת הבשורה בעולם.

למידע נוסף על בית הספר לעברית של "סמינר ירושלים", אנא צרו עמנו קשר.

Scroll to Top